Công ty Nhân Chính Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms. Ngọc Thúy
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 02873000447

Công ty Nhân Chính


  • 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến