First Solar Vietnam Manufacturing Co., Ltd Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Phòng nhân sự
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.firstsolar.com
  • Địa chỉ : Lot A1 & A2, Street D10, Dong Nam Industrial Zone, Binh My, Cu Chi, HCMC, Vietnam
  • Điện thoại : 0983517227

First Solar Vietnam Manufacturing Co., Ltd


  • Lot A1 & A2, Street D10, Dong Nam Industrial Zone, Binh My, Cu Chi, HCMC, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến