Công ty TNHH Hệ thống Tự động Đại Dương Mới Công nghệ Điện tử

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ông Trương Triều Thuận
  • Chức vụ : Giám đốc điều hành
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện tử

Thông tin liên hệ

  • Website : www.new-ocean.com.vn
  • Địa chỉ : 51 Hoàng Việt, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0975076840

Công ty TNHH Hệ thống Tự động Đại Dương Mới


  • 51 Hoàng Việt, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến