Công ty TNHH Nuplex Resins (Việt Nam) Hoá học

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ông STUART BARRY
  • Chức vụ : Tổng Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Hoá học

Thông tin liên hệ

  • Website : allnex.com
  • Địa chỉ : Số 1, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
  • Điện thoại : 0974259574

Công ty TNHH Nuplex Resins (Việt Nam)


  • Số 1, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

  • Operator - Công ty TNHH Nuplex Resins (Việt Nam), Đồng Nai
 Kênh hỗ trợ trực tuyến