Tập đoàn digital Novaon Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Phạm Thị Tuyết Hương
  • Chức vụ : Quản lí HR - HCM
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://novaon.vn/
  • Địa chỉ : 538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 8466878888

Tập đoàn digital Novaon


  • 538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến