Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Đông Đô - Tây Đô Ngoại ngữ

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ngô Đình Thục
  • Chức vụ : Trưởng phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Ngoại ngữ

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 1014 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM
  • Điện thoại : 02822102205

Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Đông Đô - Tây Đô


  • 1014 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến