Cty TNHH SX và TM-DV Cường Vinh Công nghệ Điện

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Vòng Mỹ Linh
  • Chức vụ : Kế toán
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện

Thông tin liên hệ

  • Website : www.cuongvinh.com
  • Địa chỉ : 14 đường số 3B- Anh Lạc A - Quận Bình Tân - TP.HCM
  • Điện thoại : 0909372525

Cty TNHH SX và TM-DV Cường Vinh


  • 14 đường số 3B- Anh Lạc A - Quận Bình Tân - TP.HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến