Mitsubishi Elevator Vietnam Company.,LTD. Công nghệ Điện

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nhật Quỳnh
  • Chức vụ : Human Resourse Staff
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện

Thông tin liên hệ

  • Website : https://www.vmec.vn
  • Địa chỉ : 60 Trường Sơn, Phường 2, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0901848767

Mitsubishi Elevator Vietnam Company.,LTD.


  • 60 Trường Sơn, Phường 2, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến