Công ty CP TMDV OFOOD Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Minh Thư
  • Chức vụ : Nhân viên Tuyển dụng
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : https://tuyendung.ofood.vn/
  • Địa chỉ : 40 Hoàng Diệu, phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0909480786

Công ty CP TMDV OFOOD


  • 40 Hoàng Diệu, phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến