Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong Xây dựng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Hà Ngọc Anh
  • Chức vụ : Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Xây dựng

Thông tin liên hệ

  • Website : https://haiphongjsc.com.vn/
  • Địa chỉ : Số 3 Đường Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
  • Điện thoại : 0903431486

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong


  • Số 3 Đường Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến