Công ty TNHH Cơ Hôi và Thách Thức Quản trị kinh doanh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Adisai Prasertsri
  • Chức vụ : CEO
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.cacvietnam.com/
  • Địa chỉ : 60/26 Yên Thế, Phường 02, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : 0362318212

Công ty TNHH Cơ Hôi và Thách Thức


  • 60/26 Yên Thế, Phường 02, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến