Công ty CP Newton Quốc tế Quản trị kinh doanh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Thị Hoàng Trinh
  • Chức vụ : Chuyên viên nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Website : www.sonnewton.com , www.newtongroup.com.vn
  • Địa chỉ : 51 Đường Thạnh Xuân 31, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0374751568

Công ty CP Newton Quốc tế


  • 51 Đường Thạnh Xuân 31, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến