Công ty TNHH Olam Việt Nam Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Mr Amit Verma
  • Chức vụ : Country Head
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : https://www.olamgroup.com/
  • Địa chỉ : 76 Lê Lai, Bến Thành, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0977018860

Công ty TNHH Olam Việt Nam


  • 76 Lê Lai, Bến Thành, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến