Cty TNHH SX Cơ Khí & TM Hải Hà Cơ khí

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Bùi Mạnh Hợp
  • Chức vụ : Giám Đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Cơ khí

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 2721/3B QL1A, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : 02837195271

Cty TNHH SX Cơ Khí & TM Hải Hà


  • 2721/3B QL1A, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến