Masan Meat Life Nhiệt - Lạnh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Pham Trung Lâm
  • Chức vụ : CEO
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Nhiệt - Lạnh

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0908307429

Masan Meat Life


  • 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến