Công ty cổ phần Bellsystem24-Hoasao Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Lê Trung Thanh
  • Chức vụ : Giám sát tuyển dụng
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://bell24-hoasao.com/
  • Địa chỉ : 8a Huỳnh Lan Khanh, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0966243249

Công ty cổ phần Bellsystem24-Hoasao


  • 8a Huỳnh Lan Khanh, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến