CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRUNG NAM Công nghệ Điện

Thông tin công ty

  • Người đại diện : LÊ ANH TUẤN
  • Chức vụ : PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện

Thông tin liên hệ

  • Website : https://trungnamgroup.com.vn/
  • Địa chỉ : Thôn 2, xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại : 0986082802

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRUNG NAM


  • Thôn 2, xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến