Công ty tài chính Diamond Star Financial Service Tài chính - Ngân hàng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Trần Thị Kim Mây
  • Chức vụ : Phòng Nhân Sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Tài chính - Ngân hàng

Thông tin liên hệ

  • Website : diamondstarfinancial.com.vn
  • Địa chỉ : 67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0704646235

Công ty tài chính Diamond Star Financial Service


  • 67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến