Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease Tài chính - Ngân hàng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Mr. Wu Chi Chang
  • Chức vụ : Tổng Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Tài chính - Ngân hàng

Thông tin liên hệ

  • Website : https://www.chailease.com.vn/vn/
  • Địa chỉ : Tầng 28, Cao ốc Saigon Trade Centre 37 Tôn Ðức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
  • Điện thoại : 0973722411

Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease


  • Tầng 28, Cao ốc Saigon Trade Centre 37 Tôn Ðức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến