VPĐD MOTIVES (FAR EAST) LIMITED May - Thời trang

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Le Thi Phuc Ngan
  • Chức vụ : HR Manager
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : May - Thời trang

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.motivesinternational.io/
  • Địa chỉ : Phòng 405, Tầng 4, Tòa nhà Beautiful Saigon, Số 02, Đường Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
  • Điện thoại : 028 5414 1303

VPĐD MOTIVES (FAR EAST) LIMITED


  • Phòng 405, Tầng 4, Tòa nhà Beautiful Saigon, Số 02, Đường Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến