Motives Vietnam May - Thời trang

Thông tin công ty

  • Người đại diện : HR Recruitment
  • Chức vụ : HR Recruitment
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : May - Thời trang

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.motivesinternational.io/
  • Địa chỉ : 3F, Broadway E Building, 2 Bertrand Russell, District 7, HCMC, VN
  • Điện thoại : 028 54 135 137

Motives Vietnam


  • 3F, Broadway E Building, 2 Bertrand Russell, District 7, HCMC, VN

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến