Công ty Cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Kiên Giang Thương mại du lịch

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Lưu Chí Hiếu
  • Chức vụ : Giám đốc Chi nhánh Công ty
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Thương mại du lịch

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : Gành Dầu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
  • Điện thoại : 0354905500

Công ty Cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Kiên Giang


  • Gành Dầu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến