Hãng Hàng không Bamboo Airways Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Thị Cúc
  • Chức vụ : Phụ trách Nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại : 02432333233

Hãng Hàng không Bamboo Airways


  • Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến