CTCP Chứng Khoán MB - Chi nhánh Hồ Chí Minh Tài chính - Ngân hàng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Đặng Quốc Thành
  • Chức vụ : Phụ trách nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Tài chính - Ngân hàng

Thông tin liên hệ

  • Website : https://www.mbs.com.vn
  • Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà Sunny Tower 259 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM
  • Điện thoại : 0908060892

CTCP Chứng Khoán MB - Chi nhánh Hồ Chí Minh


  • Tầng 5, Tòa nhà Sunny Tower 259 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến