Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Hoá học

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Phạm Công Trường
  • Chức vụ : Giám đốc Nhà máy
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Hoá học

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.sochemvn.com/
  • Địa chỉ : Đường số 5, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Điện thoại : 0912726531

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa


  • Đường số 5, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến