Kolon Industries Binh Duong Công nghệ Điện

Thông tin công ty

  • Người đại diện : CHANG HEE HEON
  • Chức vụ : TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.kolonindustries.com/Eng/main.asp
  • Địa chỉ : Lot C-5, Bau Bang Industrial Park expanded, Lai Uyen Commune, Bau Bang District., Binh Duong Province
  • Điện thoại : 02742222139

Kolon Industries Binh Duong


  • Lot C-5, Bau Bang Industrial Park expanded, Lai Uyen Commune, Bau Bang District., Binh Duong Province

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến