Công ty TNHH PASONA TECH Việt Nam Công nghệ thông tin

Thông tin công ty

  • Người đại diện : MR.FURUYA SEIICHI
  • Chức vụ : TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

  • Website : http://pasona.vn/
  • Địa chỉ : 364 Cộng Hòa, Phường 13, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 02838127150

Công ty TNHH PASONA TECH Việt Nam


  • 364 Cộng Hòa, Phường 13, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến