Công ty TNHH New Wide (VN) Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Phạm Thị Thanh Tuyền
  • Chức vụ : Nhân viên
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://newwide.com/newwide/en/
  • Địa chỉ : Lô 45-19, đường N15, KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại : 02763515168

Công ty TNHH New Wide (VN)


  • Lô 45-19, đường N15, KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến