Công ty TNHH NISSEY VIỆT NAM Cơ khí

Thông tin công ty

  • Người đại diện : MINORU NISHIZAWA
  • Chức vụ : TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Cơ khí

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : Đường 14 KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Q 7, tp HCM
  • Điện thoại : 02837701920

Công ty TNHH NISSEY VIỆT NAM


  • Đường 14 KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Q 7, tp HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến