Công ty Cổ Phần DKRA Vietnam Quản trị kinh doanh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Đặng Ngọc Đức
  • Chức vụ : Chuyên viên tuyển dụng
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Website : www.dkra.vn
  • Địa chỉ : 63-67 An Điềm, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0888608282

Công ty Cổ Phần DKRA Vietnam


  • 63-67 An Điềm, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến