TNHH Mễ Tân Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : TRẦN VIỆT HƯƠNG
  • Chức vụ : Giám Đốc Điều Hành
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://metan.vn/
  • Địa chỉ : Bero Building 50 - 52 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận
  • Điện thoại : 02838258310

TNHH Mễ Tân


  • Bero Building 50 - 52 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến