CN Công ty TNHH KHí Đa Lợi Hoá học

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms Nguyễn Nữ Trúc Quỳnh
  • Chức vụ : – PHCNS
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Hoá học

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.daloiair.com/
  • Địa chỉ : 26/49 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
  • Điện thoại : 0937 859 394

CN Công ty TNHH KHí Đa Lợi


  • 26/49 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến