Công ty THHH MTV Phổ Đình Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Mr. Thai
  • Chức vụ : Phòng tuyển dụng
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.uraetei-yakiniku.com.vn/
  • Địa chỉ : 125a Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0934007336

Công ty THHH MTV Phổ Đình


  • 125a Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến