Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam Kế toán - Kiểm toán

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Trịnh Thị Hồng Hoa
  • Chức vụ : Audit Manager
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Kế toán - Kiểm toán

Thông tin liên hệ

  • Website : http://dfkvietnam.vn/
  • Địa chỉ : 45 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0938662886

Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam


  • 45 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến