IMG GROUP'S RECRUITMENT Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Giau Nguyen (Kate)
  • Chức vụ : Executive Director
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.img-global.com
  • Địa chỉ : 30 Phan Thuc Duyen St., Fl.6, Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC
  • Điện thoại : 0909.002.599

IMG GROUP'S RECRUITMENT


  • 30 Phan Thuc Duyen St., Fl.6, Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến