Công ty TNHH Cây Xanh Công Minh CN Đồng Nai Xây dựng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Trần Thị Hoa Phượng
  • Chức vụ : P. Nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Xây dựng

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : KDC Bửu Long, Phường Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai.
  • Điện thoại : 0767595106

Công ty TNHH Cây Xanh Công Minh CN Đồng Nai


  • KDC Bửu Long, Phường Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai.

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến