Công ty TNHH TM DV Nhà Lộc Phát Quản trị kinh doanh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Huỳnh Tấn Hòa
  • Chức vụ : Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Website : https://nhalocphat.vn/
  • Địa chỉ : 135 Cô Bắc, Cô Giang, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 02873022295

Công ty TNHH TM DV Nhà Lộc Phát


  • 135 Cô Bắc, Cô Giang, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến