Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd Công nghệ Điện

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms. Hằng/ Ms. Hà
  • Chức vụ : HR Executive
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.vmec.vn/#home
  • Địa chỉ : 60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 02835471374

Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd


  • 60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến