Home Credit Vietnam Tài chính - Ngân hàng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Yến Phạm
  • Chức vụ : Nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Tài chính - Ngân hàng

Thông tin liên hệ

  • Website : https://www.homecredit.vn/en/career#
  • Địa chỉ : 20 Nguyễn Đăng Giai, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0932067949

Home Credit Vietnam


  • 20 Nguyễn Đăng Giai, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến