CHENG DA GENERAL V CO., LTD Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : XU GE
  • Chức vụ : Tổng Giám Đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : Đường số 9, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
  • Điện thoại : 933328837

CHENG DA GENERAL V CO., LTD


  • Đường số 9, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến