Mead Johnson Nutrition Quản trị kinh doanh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Sáren Bech
  • Chức vụ : CEO
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Website : https://www.enfa.com.vn
  • Địa chỉ : 235 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0972654500

Mead Johnson Nutrition


  • 235 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến