Công ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Dả
  • Chức vụ : Khai thác thị trường, tuyển dụng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://callcenter.vn/
  • Địa chỉ : 198 Bàu Cát, Phường 11, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0988809009

Công ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương


  • 198 Bàu Cát, Phường 11, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến