Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Cường Thịnh Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Lê Minh Duy
  • Chức vụ : Nhân viên Nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : cuongthinhcorp.com.vn
  • Địa chỉ : 181K Bình Thới, Phường 9, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 938339840

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Cường Thịnh


  • 181K Bình Thới, Phường 9, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến