Nhân Viên Quản Lý Phần Mềm Nhân Sự Công Ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến Đồng Tháp    Công nghệ thông tin

Mô tả

HUMAN SOFTWARE MANAGEMENT STAFF/ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ PHẦN MỀN NHÂN SỰ
JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Position Title/ Chức vụ: Human software management staff/ Nhân viên quản lý phần mền nhân sự.
Department/ Bộ phận: General co-ordination office / Phòng Tổng Hợp.
Location/ Nơi làm việc: Phat Tien Seafood Company Limited - 642, Pham Huu Street, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam/ Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến - Số 642, đường Phạm Hữu Lầu Phường 6, thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
Group Of Employees/ Nhóm nhân viên: Direct/ Trực tiếp.
REPORT TO/ BÁO CÁO CHO:
Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Manager/ Trưởng phòng.
LIST PRIMARY RESPONSIBILITIES/ ACCOUNTABILITIES/ CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
1. Responsible for managing the server server system/ Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống server chủ;
2. Manage and troubleshoot network systems, office computers/ Quản lý và khắc phục sự cố hệ thống mạng, máy tính văn phòng;
3. Solving daily problems, problems arising with servers, PCs, networks,…/ Giải quyết các vấn đề hàng ngày, các vấn đề phát sinh với máy chủ, PC, mạng ...;
4. Research, advise and advise the Board of Directors on the application of information technology in work to increase labor productivity/ Nghiên cứu, tham mưu tư vấn cho Ban Giám Đốc Công ty về các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc nhằm tăng năng suất lao động;
5. Manage and maintain the software equipment you are holding / Quản lý, bảo quản các thiết bị phần mềm bạn đang nắm giữ;
6. Install software systems (operating system, application software ...) for server & client / Cài đặt các hệ thống phần mềm (hệ điều hành, phần mềm ứng dụng…) cho server & máy con;
7. Ensure security mode, avoid viruses / Đảm bảo chế độ bảo mật, tránh virus;
8. Perform other related duties as required under the direction of direct supervisor/ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu cầu

EXPERIENCE/ SKILLS/ EDUCATION REQUIREMENTS/ CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA
EDUCATION/ BẰNG CẤP:
1. College degree or above: IT, computer science, programming or equivalent / Trình độ cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, khoa học máy tính, lập trình hoặc các bằng cấp tương đương;
2. Computer literacy in office, software related work/ Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc;
3. Work independently and under pressure/ Làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc;
4. Enthusiastic, dynamic, independent, sensitive. Agile, hard-working and honest/ Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén. Nhanh nhẹn, chịu khó và trung thực;
5. Good communication and presentation skills/ Kỹ năng giao tiếp và diển đạt tốt;
6. Be industrious, willing to learn and have initiative thinking/ Siêng năng, ham học hỏi và có đầu óc cải tiến.

Phúc lợi

BENEFITS OF BENEFITS/ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
1. Salaries and bonuses/ Lương và thưởng;
2. Be trained on company products and soft skills/ Được đào tạo về sản phẩm Công ty và các kỹ năng mềm;
3. Benefit from the regulations of the State (social insurance, health insurance…) in addition to enjoy the company's own benefits such as vacation, travel, salary 13, .../ Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT…) ngoài ra được hưởng thêm các phúc lợi riêng của Công ty như nghỉ phép, du lịch, lương tháng 13,…;
4. Working in a dynamic, friendly environment, high support from colleagues and management/ Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và quản lý;
5. Opportunity for promotion in many positions in the compan / Cơ hội thăng tiến ở nhiều vị trí trong công ty;
6. Provided full knowledge, salekit documents and intensive training to start work/ Được cung cấp đầy đủ kiến thức, tài liệu salekit và đào tạo chuyên sâu để bắt đầu công việc;
7. Provided equipment for work/ Được cung cấp trang thiết bị để phục vụ công việc.

Số lượng

5   Người

Mức lương

Từ 5tr đến 7tr

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

31-12-2019

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến


  • Lô B3, đường số 02, cụm CN Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến