Nhân viên xử lý khiếu nại Ngân hàng TMCP Đông Á - Khối KHCN TP.HCM    Tài chính - Ngân hàng

Mô tả

o Xử lý các yêu cầu tra soát, khiếu nại liên quan đến thẻ và giao dịch thẻ
o Là đầu mối làm việc với các tổ chức thẻ về thông tin liên quan đến thẻ và giao dịch thẻ.
o Tham gia xây dựng tài liệu liên quan nghiệp vụ tra soát xử lý khiếu nại thẻ.
o Cập nhật rủi ro liên quan đến vận hành thẻ trong quá trình xử lý khiếu nại, đề xuất giải pháp phòng ngừa khắc phục rủi ro.

Yêu cầu

o Trình độ: Đại học trở lên
o Chuyên ngành: kinh tế, QTKD, kế toán, tài chính, ngân hàng, xã hội nhân văn, luật, …
o Yêu cầu khác: vi tính văn phòng, kỹ năng làm việc độc lập/theo nhóm, giao tiếp, trình bày, thương lượng, …

Phúc lợi

o Tham gia BHXH theo quy định pháp luật
o Khám sức khỏe định kỳ
o Các phúc lợi khác

Số lượng

1   Người

Mức lương

Thoả thuận

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

22-10-2018

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Ngân hàng TMCP Đông Á - Khối KHCN


  • 130 Phan Đăng Lưu, phường 3, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến