NV quản lý kho phôi thẻ và thiết bị Ngân hàng TMCP Đông Á - Khối KHCN TP.HCM    Tài chính - Ngân hàng

Mô tả

o Quản lý phôi thẻ, vật tư sản xuất thẻ, ấn phẩm phát hành thẻ.
o Tham gia thực hiện tiêu hủy phôi thẻ/ thẻ hư hỏng/ thẻ tồn theo phân công định kỳ.
o Phân phối phôi thẻ, vật liệu, ấn phẩm phát hành thẻ đến các bộ phận sản xuất thẻ vùng và theo dõi kết quả giao nhận hàng đến các đơn vị.
o Quản lý viêc sử dụng máy móc thiết bị sản xuất thẻ trên toàn hệ thống.
o Quản lý kho chứng từ TTT và lưu trữ đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc nhập xuất máy móc, phôi thẻ, vật tư.
o Cập nhật rủi ro liên quan đến công tác quản lý kho và thiết bị; góp ý cho quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao năng suất, chất lượng công việc.
o Tham gia test các chương trình liên quan quản lý phôi thẻ vật liệu, máy móc thiết bị.

Yêu cầu

o Trình độ: Cao đẳng trở lên
o Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, ..
o Yêu cầu khác: vi tính văn phòng, kỹ năng làm việc độc lập/theo nhóm, giao tiếp, trình bày, sức khỏe tốt, …

Phúc lợi

o Tham gia BHXH theo quy định pháp luật
o Khám sức khỏe định kỳ
o Các phúc lợi khác

Số lượng

1   Người

Mức lương

Từ 5tr đến 7tr

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

29-10-2018

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Ngân hàng TMCP Đông Á - Khối KHCN


  • 130 Phan Đăng Lưu, phường 3, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến