Phạm Thị Hoàng Nha

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Phạm Thị Hoàng Nha
 • Ngày sinh : 21-10-1997
 • Giới tính : Nữ
 • Địa chỉ : 3B/12, Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Hoá học
 • Tốt nghiệp : Chưa tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Bán thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Nhân viên QC

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến