Phạm Thị Thoại

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Phạm Thị Thoại
 • Ngày sinh : 13-04-1996
 • Giới tính : Nữ
 • Địa chỉ : Đông Hưng Thuận, quận 12

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Cao đẳng
 • Chuyên ngành : Khác
 • Tốt nghiệp : Chưa tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Thanh toán quốc tế

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến