Đặng Văn Trung

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Đặng Văn Trung
 • Ngày sinh : 02-09-1994
 • Giới tính : Nam
 • Địa chỉ : 9/18 Quảng Hiệp, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Cao đẳng
 • Chuyên ngành : Công nghệ Điện tử
 • Tốt nghiệp : Đã tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Bảo hành sửa chữa thiết bị điện tử

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến