Nguyễn Thị Thu Hoài

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Nguyễn Thị Thu Hoài
 • Ngày sinh : 10-02-1998
 • Giới tính : Nữ
 • Địa chỉ : 19/47 Trần Bình Trọng, Bình Thạnh

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
 • Tốt nghiệp : Chưa tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Bán thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Nhân viên kinh doanh

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến