Nguyễn Dương Thuỳ Trâm

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Nguyễn Dương Thuỳ Trâm
 • Ngày sinh : 15-10-1998
 • Giới tính : Nữ
 • Địa chỉ : 76 Trường Chinh, quận Tân Bình, Tp.HCM

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
 • Tốt nghiệp : Chưa tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác : Chứng chỉ A
 • Thời gian làm việc : Bán thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Nhân viên bán hàng

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến